خانه / News / Massage

Massage

۲۰years with soompi

تبریک جونگی برای بیستمین سالگرد سومپی

JG Message

پیام جونگی برای طرفدار هاش که با دستخط خودش روی عکس پایین نوشته

خانواده ی عزیز من

از اینکه همیشه با من هستین ممنونم

من باز هم یه خاطره ی با ارزش دیگه بدست اوردم.

من واقعا خوشحالم

ممنونم