Company

Lee Joon Gi renews contract with Namoo Actors

لی جونگی قرارداد خودش رو با کمپانی نامواکترز برای هفتمین سال تمدید کرد.

کمپانی نامواکترز طی بیانیه ای اعلام کرد که قرارداد خودش رو با بازیگر لی جونگی تمدید کرده. ۲۲ مارس نامواکترز طی یک خبر رسمی اعلام کرد:”ما خیلی خرسندیم که قرارداد خودمون رو با بازیگر مورد اعتماد لی جونگی تمدید کردیم. از اونجایی که ما رابطه ی طولانی مدت خودمون رو براساس اعتماد حفظ کرده‌ایم، ما به حمایت کامل خودمون از بازیگر لی جونگی برای تحقق بخشیدن به اشتیاق شدید اون به بازیگری، ادامه میدیم.”
لی جونگی از سال ۲۰۱۴ با کمپانی نامواکترز قرارداد بسته و تمدید قرارداد براساس اعتماد برای هفتمین سال انتظارات را از گام بعدی لی جونگی در داخل و خارج کره افزایش داده.
با ظاهر جذاب و مهارت های برجسته ی بازیگری که توسط فیلموگرافی اون تزئین شده، لی جونگی در هر پروژه ای که انجام داده، حضور بی بدیل خودش رو نشون داده. اون همیشه با نشون دادن جنبه ی جدیدی از خودش ما رو کنجکاو و مشتاق نگه‌ میداره. مردم منتظر قدم بعدی هستند که اون برمیداره.