Farnaz_JunKi

jungi IG update

آپدبت اینستای جونگی

کپشن: ???جی اون یکی از هنرمندان مهربانیه که در تمام ۵ ساعت بدون خستگی تمام انرژیشو با اجرای عالی به تماشاگرا منتقل کرد?? چقدر عالی!!این نمایش یه کار تاثیرگذار بود که هر صحنه اش داستان های مختلفی داشت❤️❤️ تموم شدن این برنامه طولانی باعث احساس تهی بودن و پوچی میشه. همون طور که اون از انچه پر شده بود خالی شد, ما با چیزهای زیادی حسابی شارژ شدیم~^^
اخیرا از نظر عاطفی احساس خشکی میکردم ولی طوری خیس به خونه برگشتم که انگار زیر دوش بودمㅋㅋ~ بابت دعوتم به اجرا ممنونم~^^????

توضیحات بیشتر »

jungi IG update

اپدیت اینستای جونگی با بکهیون

کپشن: اون بهترین نمایش بود به حدی که برام سخت بود تصور کنم چه مقدار تلاش و شور و اشتیاق صرفش شده است.❤️?? و عشق پرحرارتی که از طرفدارها در هر لحظه احساس میکردم تکونم داد. قلبم حسابی گرم شد. واقعا عالی بود…هاها…اون از من کوچیک تره ولی من خیلی چیزا ازش یاد گرفتمTT با وجود زمانبندی فشرده و عدم استراحت هنوزم بشاشه..هاها.. چیزی به ذهنم نمیرسه جز اینکه اون چقدر باورنکردنیه TT ممنونم ممنونم~واقعا اوقات خوشی داشتم.? تو به سادگی بهترین برادری???? و اکسو بهترینه????

توضیحات بیشتر »