Elmira

LeeJoonGi farewell message through NamooActors

اپدیت نامو با پیام خداحافظی جونگی و خبر جونگی با بازگشت با یه پروژه ی جدید 

فکر نمیکردم واقعا این روز برسه، اما اون نه ماه طولانی گذشته. واقعا خیلی ناراحتم. به خصوص توی این سریال، درحالی بطور نزدیکی با هم کار میکردیم، با همه ی پستی بلندی ها با خیلی از کارکنان، خاطرات زیادی ساختم، پس الان بیشتر ناراحتم تا اینکه خیالم راحت شده باشه. اما هرکس در جایگاه خودش تمام تلاشش رو کرد، پس من به تشویق اونها در پروژه جدیدشون ادامه میدم، امیدوارم دفعه ی بعد دوباره با هم کار کنیم. در مورد من، دارم یه سفر جدید رو شروع میکنم، با یه پروژه ی عالی دیگه پیشتون برمیگردم.