خانه / JG activity (صفحه 10)

JG activity

JG Schedule

۶فوریه ۲۰۱۷- شرکت در مراسم افتتاحیه فیلم “Fabricated City” فیلم جی چانگ ووک

۷ فوریه۲۰۱۷ – شرکت در مراسم افتتاحیه فیلم “New Trial” فیلم کانگ هانئول