خانه / JG activity (پەڕە 10)

JG activity

JG Schedule/March

برنامه کاری جونگی برای ماه مارس

۲ مارس: رفتن به سنگاپور

۳مارس: توراسیایی جونگی

۴مارس: تور اسیایی جونگی در سنگاپور(!)

۵مارس: بازگشت به کره