خانه / Elmira (پەڕە 30)

Elmira

Hajunse MV for JG B-Day

کلیپی که هاجونسه برای تولد جونگی ساخته بود و توی میتینگ پخش شد و جونگی حسابی تحت تاثیرش قرار گرفت و احساساتی شد(گریه رو میگم)

ادامه هم کلیپ برنج هایی که از سرارسر جهان برای جونگی فرستاده شده رو گذاشتم  بیشتر بخوانید »