خانه / JG activity / ۱۷۱۰۲۲ Depart Seoul to Okinawa

۱۷۱۰۲۲ Depart Seoul to Okinawa

عکس های جونگی توی فرودگاه از سئول به اوکیناوا برای عکس برداری فوتوبوک جدیدش

عکس های با کیفیت تر بیاد قرار میگیره

همچنین ببینید

Star magazine Pic

عکس های با کیفیت از جلد یک و دو مجله ی استار

JG Instagram2

سری دوم عکس ها و فیلم هایی که جونگی توی اینستاش اپلود می کنه برای ...

The Star Magazine Scans

۲ اسکن از عکسهای جونگی در مجله The Star^^ اسکن دوم در ادامه 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:aa: 
:bb: 
:cc: 
:dd: 
:ee: 
:ff: 
:gg: 
:hh: 
:ii: 
:jj: 
:kk: 
:ll: 
:mm: 
:nn: 
:oo: 
:pp: 
:qq: 
:rr: 
:ss: 
:tt: 
:uu: 
:vv: 
:ww: 
:xx: 
:yy: 
:zz: 
:ab: 
:ac: 
:ad: 
:ae: 
:af: 
:ag: 
:ah: 
:ai: 
:aj: 
:ak: 
:al: 
:am: 
:an: 
:ao: 
:ap: 
:aq: 
:ar: 
:as: 
:at: 
:d1: 
:d2: 
:d3: 
:d4: 
:d5: 
:d6: 
:d7: 
:d8: 
:d9: 
:d10: 
:d11: 
:d12: 
:d13: 
:h1: 
:h2: 
:h3: 
:h4: 
:h5: 
:h6: 
:h7: 
:h8: 
:h9: 
:h10: 
:h11: 
:h12: 
:h13: 
:h14: 
:h15: 
:h16: 
:h17: 
:h18: 
:h19: