خانه / Film / Chosun Gunman / “JOSEON GUNMAN”: NAM SANG MI & LEE JUN KI CHIT CHAT WHILE FILMING

“JOSEON GUNMAN”: NAM SANG MI & LEE JUN KI CHIT CHAT WHILE FILMING

آخی این دوتا چقد ناز شدن

4724

این عکسها به نظر می رسن که مربوط به پشت صحنه باشن که لی جونکی و نام سانگ می رو وقتی که دوربین صحنه های فیلم رو فیلمبرداری نمی کنه نشون می ده آیا اونها نسبت به حرف های هم مشتاق نیستن؟؟

با وجود طولانی وسخت بودن روزای فیلمبرداری گفته میشه که انرژی مثبت این دو بازیگرفضای کلی فیلمبرداری وبرخی از صحنه های مربوط به خودشون رو تحت تاثیر قرار می دن

48_zpscb2aceb9

English passage

These appear to be behind-the-scenes stills of Lee Jun Ki and Nam Sang Mi just chillin’ when the camera wasn’t rolling on the set of Joseon Gunman. Don’t they seem very engaged in what the other has to say?

Despite the long, hard days of shooting, it is said that the positive energy of the two artists has directly influenced the pleasant atmosphere of the set and some of their scenes.

همچنین ببینید

۱۳۰۱۲۵ JG Interview with China Sina

مصاحبه ی جونگی با خبرگذاری سینا ی چین با زیرنویس انگلیسی

Japanese variety TV 120419

مصاحبه با جونگی بعد از مینیگ کامینگ بک در سئول با زیرنویس انگلیسی پیشنهاد میکنم ...

Leejoongi KNTV Interview121229

مصاحبه ی جونگی با KNTV ژاپن درخواستی با زیرنویس انگلیسی P1 / P2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:aa: 
:bb: 
:cc: 
:dd: 
:ee: 
:ff: 
:gg: 
:hh: 
:ii: 
:jj: 
:kk: 
:ll: 
:mm: 
:nn: 
:oo: 
:pp: 
:qq: 
:rr: 
:ss: 
:tt: 
:uu: 
:vv: 
:ww: 
:xx: 
:yy: 
:zz: 
:ab: 
:ac: 
:ad: 
:ae: 
:af: 
:ag: 
:ah: 
:ai: 
:aj: 
:ak: 
:al: 
:am: 
:an: 
:ao: 
:ap: 
:aq: 
:ar: 
:as: 
:at: 
:d1: 
:d2: 
:d3: 
:d4: 
:d5: 
:d6: 
:d7: 
:d8: 
:d9: 
:d10: 
:d11: 
:d12: 
:d13: 
:h1: 
:h2: 
:h3: 
:h4: 
:h5: 
:h6: 
:h7: 
:h8: 
:h9: 
:h10: 
:h11: 
:h12: 
:h13: 
:h14: 
:h15: 
:h16: 
:h17: 
:h18: 
:h19: